Các công việc trên sông nước bao gồm công việc trên sông, trên biển hay lặn dưới nước,… đều nằm trong danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do nhà nước quy định. Người sử dụng lao động và các chủ doanh nghiệp cần để người lao động tham gia các khóa huấn luyện an toàn, thông qua khóa huấn luyện, các học viên sẽ biết cách làm việc an toàn khi ngoài biển, đồng thời biết cách khắc phục những sự cố trong quá trình làm việc… Vì vậy nên rất cần những thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho việc hoạt động trên sông nước.

Ngoài ra, công ty TNHH thiết bị bảo hộ Việt Nam còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm khác như: Thiết bị an toàn điện, Dây an toàn, Ủng bảo hộ lao động...Xem thêm >>