Đèn cảnh báo giao thông hay còn gọi là đèn tín hiệu là loại đèn nhấp nháy để cảnh báo đang có sự cố hoặc nguy hiểm tại một địa điểm nào đó. Có loại đèn cảnh báo có gắn còi để tăng thêm mức độ cảnh báo.

1 2 3