Bình chữa cháy là một sản phẩm thuộc thiết bị chữa cháy trực tiếp sử dụng nhằm đảm bảo an toàn chữa cháy trực tiếp và lưu động khi đám cháy mới bắt đầu, bình chữa cháy được dùng đa dụng để chữa các đám cháy nhỏ còn trong phạm vi kiểm soát của con người. Nếu được sử dụng đúng cách, bình chữa cháy có thể cứu được những thiệt hại rất lớn từ con người tới tài sản của bạn do hỏa hoạn gây ra. Ngoài ra, công ty TNHH thiết bị bảo hộ Viêt Nam còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm khác như: Đèn xoay cảnh báo, Còi hú báo cháy, Thiết bị phòng cháy chữa cháy....

1 2