Quần áo chống hóa chất (Chemical Protective Clothing) là quần áo bảo hộ lao động được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi bị phơi nhiễm hóa chất. Nó không nên được xem như  một sự thay thế cho các phương pháp xử lý thích hợp và kỹ thuật an toàn. Ngoài ra, công ty TNHH thiết bị bảo hộ Việt Nam còn cung cấp thêm nhiều sản phẩm khác như: Dây an toàn, Kính bảo hộ lao động, Nút tai chống ồn, Găng tay bảo hộMũ bảo hộ lao động...Xem thêm >>