Tập huấn về bảo hộ lao động

Trường Trung cấp Công đoàn (CĐ) TP HCM (trực thuộc LĐLĐ TP) chiêu sinh lớp đào tạo an toàn – vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) dành cho cán bộ quản lý sản xuất – kinh ...

Chi tiết

Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

NLĐO)- Đối tượng ưu tiên tuyển chọn là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng ...

Chi tiết